Dar Marii Wolnej dla Muzeum Regionalnego w Jaśle

171. Szkicowniki – 15 szt.
172. Rysunek ołówkiem „Szkic kobiecego portretu”, ołówek, papier, 70 x 39,6 cm
173. Rysunek ołówkiem „Szkic portretu kobiecego”, ołówek, papier, 70 x 39,6 cm
174. Rysunek „Szkic pejzażu górskiego”, węgiel, pastel, dykta, 70 40 cm
175. Rysunek „Szkic do górskiego pejzażu”, węgiel, pastel, dykta, 70 40 cm
176. Rysunek, „Barbakan”, węgiel, dykta, 70 x 30 cm
177. Rysunek „Widok miasta”, węgiel, dykta, 60 x 30 cm
178. Rysunek „Szkic kobiecego aktu”, pastel, dykta, 38 x 70 cm
179. „Projekt afisza dla Mościc I”, akwarela, papier,, 20 x 35 cm
180. Rysunek „Szkic portretowy, Głowa kobiety”, węgiel, dykta, 50 x 30 cm
181. Rysunek „Mały pływak”, ołówek, dykta, 35 x 30 cm
182. Rysunek „Krajobraz górski”, węgiel, dykta, 49,5 x 37 cm
183. Rysunek „Robotnicy przy pracy”, ołówek, dykta, 35 x 30 cm
184. „Rybacy ciągną łódź Jastarnia, 1933 r., węgiel, dykta, 70 x 50 cm
185. Niedokończony szkic głowy kobiet, pastel, dykta, 51 x 40 cm
186. Rysunek, „Szkic głowy kobiecej”, węgiel, dykta, 34 x 37 cm
187. Rysunek „Szkic głowy”, ołówek, dykta…
188. Rysunek „Rybak”, ołówek, dykta
189. „Projekt plakatu Wilna”, akwarela, papier, 62 x 47 cm
190. „Projekt plakatu dla Mościc”, 62 x 40 cm
191. „Projekt afisza dla Mościc II”, olej, dykta, 27 x 22 cm
192. „Projekt afisza dla Mościc III”, olej, dykta, 27 x 22 cm
193. Wieża Pasamoników, olej, dykta, 27 x 22 cm
194. Kolumna Zygmunta w Warszawie – projekt, 1927 r., akwarela, papier
195. Litografia „Widok z Małego Rynku”
196. Litografia „Wawel – Kusza stopka”
197. Litografia „Wawel – Kurza stopka”
198. Litografia – „Wawel – Dziedziniec Batorego”
199. Litografia – „Kraków – Kościół NM Panny”
200. Rysunek „Kurza Stopka”