„Katechizm małego Obywatela”

W styczniu 1925 r. w „Miesięczniku Pedagogicznym” zamieszczono informację Towarzystwa Szkoły Ludowej o konkursie na trzy prace z zakresu wychowania obywatelskiego. Między innymi na:
a) Katechizm Małego Obywatela dla dzieci do lat dziesięciu.

29 listopada 1925 r. między innymi w „Gazecie Podhalańskiej” ukazało się rozstrzygnięcie konkursu. Na konkurs wpłynęło ponad 60 prac. Jury konkursowe za pracę „Katechizm obywatelski” pierwszą nagrodę przyznało p. Konstantemu Chmielowskiemu z Bydgoszczy.

„Katechizm małego obywatela” napisał Konstanty Chmielewski, ilustrował artysta malarz Ignacy Pinkas. Książka wydana nakładem Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie, czcionkami Drukarni Przemysłowej w Krakowie w roku 1927. Opracowanie zawiera 20 bogato ilustrowanych stron. Kilka ilustracji starannie i z wyczuciem podmalowanych. Format 23,5 x 28 cm