Filmoteka

Dużo czasu pochłonęło poszukiwanie materiału filmowego związanego z uroczystością nadania Pani Marii Wolnej tytułu Honorowy Obywatel Miasta Jasła.
Autor strony składa podziękowanie kustoszowi Muzeum, M. Świątkowi, za okazaną pomoc.Poniżej krótki film z otwarcia wystawy „Malarstwo, grafika i rysunek Ignacego Pinkasa. Z daru Marii Wolnej”. Uroczystość odbyła się w Muzeum Regionalnym w Jaśle 19 kwietnia 1997 r.

 

 

Jasielski Dom Kultury prezentował w marcu 2002 r. wystawę „Artysta malarz Ignacy Pinkas (1888 – 1935)”
Poniżej krótki materiał filmowy jaki był emitowany przez TVP Oddział Regionalny w Rzeszowie w dniu 17 marca 2002 r.

 

 

Maria Wolna, pasierbica Ignacego Pinkasa, bardzo ciepło opowiadała o swoim ojczymie. Poniżej zarejestrowana w Krakowie, w 2002 r., gawęda pani Marii w dwóch częściach. Materiał zrealizowało Muzeum Regionalne w Jaśle.

Część pierwsza Gawędy

 


 
Część druga Gawędy
 

W lipcu i w sierpniu 2013 r. Muzeum Regionalne w Jaśle zorganizowało wystawę „Ignacy Pinkas – malarstwo. Wystawa w 10. rocznice śmierci Marii Wolnej”.
Poniżej materiał filmowy przygotowany przez ITV Podkarpacie.