Literatura

Wykaz literatury, z jakiej korzystał autor witryny

  1. Wilczyńska‑Nowak Anna, „Ignacy Pinkas, 1888‑1935”, Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie,Tuchów 2001 r.
  2. „Informator Muzem Regionalne w Jaśle, 1996 r.
  3. Katalog „Ignacy Pinkas 1888‑1935”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, kwiecień 1974 r.
  4. Kazanowicz‑Wolna Maria „Ignacy Pinkas (1888‑1935) artysta‑malarz”, życiorys I.Pinkasa, maszynopis.
  5. Matusowa „Kwiatkowska” Barbara ”Na partyzancki poszły bój…”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1968 r.
  6. „Alma Mater” (miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego) nr 48/2003, Kraków
  7. M. Grońska, „Grafika w książce, tece i albumie”, Wrocław, 1994 r., Zakład Narodowy im. Ossolińskich
  8. „Wielka encyklopedia malarstwa polskiego”, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2011 r.(słowo wstępne: Jan K. Ostrowski).
  9. Stefania Kozłowska, Barbara Matkiewicz „Malarstwo polskie od około 1890 do 1945 r. I. vol. 2 Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie 1997 r. s. 328
  10. Wanda Wyganowska  „Sztuka Legionów polskich 1914 – 1918”,Neriton, 1994 r.
  11. Tomicka Jadwiga Petrażycka „Słowo i obraz”, Kraków 1921 r. Gebertner i Spółka.
  12. „Grafika i rysunek Polski 1800 – 1945 r.” Katarzyna Jarmuł (opracowanie), Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Katowice, 2006 r.
  13. Polski Słownik Biograficzny t. XVI, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo  Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1981 r.
  14. Wacława Milewska, Maria Zientara „Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy, 1914-1918” Wydawnictwo Arkady 1999 r., ISBN 8371883501
  15. Palestra – Pismo Adwokatury Polskiej nr 3-4/2014 r., str. 285, Marek Sołtysik „Zbrodnia i konsternacja (cz. 4), Kres bezpiecznej wolności”