Dar Marii Wolnej dla Muzeum Regionalnego w Jaśle

16. „Autoportret 1917”, olej, dykta, 50 70 cm
17. „Piwonie”, I. 1918 – 1934 r., pastel, dykta 58,5 x 68,5 cm
18. Zima pod Dyneburgiem, 1919 r., olej, dykta, 22 x 27 cm
19. Portret Ireny Baurowicz, ok. 1919 r., olej, dykta, 68 x 50 cm
20. „Mój model” (Chłopiec), 1919 r., olej, dykta, 69 x 101 cm
21. Robotnik-Wozak, 1919 r., olej, dykta, 83 x 97 cm
22. Żebrak, 1919 r., olej, dykta, 83 x 97 cm
23. Cerkiew w Trokach, 1919 r., olej, tektura, 45,4 x 55,5 cm
24. Szkic panoramy Wilna, 1928 r., olej, tektura, 27 x 22 cm
25. „Z pod Bakszty”, 1928 r. olej, dykta, 56 x 66 cm
26. Zaułek miejski, 1928 r. olej, dykta, 44 x 50 cm
27. Pejzaż wileński, 1919, olej, dykta, 49,5 x 24,5 cm
28. Szkic domów z Podhala, 1919 – 1930, olej, dykta, 48 x 37,5 cm
29. Portret Marii Mańkowskiej I, 1920 r., olej, płótno, 100 x 70 cm
30. Lampa naftowa, 1920 r., olej, dykta, 24 x 30 cm
31. Głowa w świetle lampy naftowe, 1920 r., olej, dykta, 22 x 27 cm
32. Dziewczynka z lalką, 1920 r., olej, dykta, 22 x 27 cm
33. Główka dziecka, 1920 r., olej, dykta, 22 x 27 cm
34. Gdańsk. Szkic olejny, 1921 r., olej, dykta, 50 x 25 cm
35. Hel, 1921 r. olej, dykta,50 x 23 cm