Dar Marii Wolnej dla Muzeum Regionalnego w Jaśle

36. Uliczka na Helu, 1921 r., olej, dykta, 50 x 23 cm
37. Rybacy przy łódce z żaglami, 1921 r. olej, 67 x 31 cm
38. Rybacy niosący sieci, 1921 r.. olej, 67 x 31 cm
39. Przystań 1922 r., olej, dykta, 30 x 26 cm
40. „Portret kobiety w balowej sukni”, I, 1920 -1930, olej, płótno
41. Kościół św. Marka w Krakowie, I, 1920 – 1935 r., olej, dykta 84 x 58,5 cm
42. Margaretki, 1920 – 1935 r., olej, dykta,50 x 41 cm,
43. Rynek krakowski z widoczną wieżą ratusza, I. 1920 – 1930
44. Brama Floriańska, I. 1920 -1930
45. Studium portretowe, I.,1920 – 1930, olej, dykta, 84 x 79 cm
46. Wejście na dziedziniec wawelski, I. 1920 – 1930
47. Kościół św. Barbary w Krakowie, I. 1920 – 1930
48. Pejzaż z kaczkami 1920 – 1930, olej, płótno, 58 49 cm
49. „Portret Władysława Kazanowicza (pasierba artysty), ok. 1921 -1924 r., 27 x 22 cm
50. Hradczany Praga, 1924/25, olej, dykta, 26 x 24 cm