Dar Marii Wolnej dla Muzeum Regionalnego w Jaśle

51. Park Praga 1924/25, olej, dykta, 27 x 22 cm
52. Salonik w Sulejówku 1925 r., olej, dykta, 70 x 60 cm
53. „Troska” 1925 r., olej, dykta, 135 x 94 cm
54. Vaclavskie Nameste – Praga, 1925 r., olej, dykta, 22 x 27 cm
55. Praga – widok na mosty, 1925 r., olej, dykta, 50 x 42 cm
56. „Most Karola w Pradze”, 1925 r., olej, dykta, 33 x 28 cm
57. Kościół ś.ś. Piotra i Pawła , 1920 – 1930, olej, dykta, 27 x 22 cm
58. Autoportret „niebieski”, 1927 r., olej, dykta, 50 x 42 cm
59. „Mama” (Portret żony artysty Marii Kazanowicz, od 1928 r. Marii Pinkas), ok. 1925/1926 r., olej, dykta, 22 x 27 cm
60. Uliczka w Wilnie, 1926 r., olej, dykta, 43 x 34 cm
61. Wilno, 1928 r., olej, dykta, 50 x 40 cm
62.”Szkic miejskiego zaułka”, 1928 r., olej, dykta, (na odwrocie szkic portretu),
63. „Katedra w Wilnie”, 1928 r., olej, dykta 45 x 43 cm
64. Architektura – Wilno, 1928 r., olej, dykta, 22 x 27 cm
65. Uliczka w Wilnie, 1928 r., olej, dykta, 22 x 27 cm
66. Ostra Brama – Wilno, 1928 r., olej, dykta, 22 x 27 cm
67. Uliczka w Wilnie, 1928 r., olej, dykta, 22 x 27 cm,
68. Ulica w Wilnie, 1928 r., olej, dykta, 22 x 27 cm
69. Architektura Lwów ? 1929 r., olej, dykta, 22 x 27 cm
70. Szkic z Międzynarodowych Targów we Lwowie 1928 r., olej, dykta, 22 x 27 cm