Dar Marii Wolnej dla Muzeum Regionalnego w Jaśle

71. Projekt do plakatu „Hala produkcyjna w Mościcach”, 1929/1930, olej, papier, 22 x 27 cm
72. Portret Józefa Piłsudskiego, lata 20-te, XX w., olej, dykta 49 x 40 cm
73. Portret kobiety z założonymi rękami lata 20-te, olej, dykta, 98 x 67 cm
74. „Smętnica” ok. 1918 r., olej, płótno, 134 x 65 cm
75. „Akt-studium”, wczesne lata 20-te XX w., olej, płótno, 99 x 66 cm
76. „Głowa modela”, wczesne lata 20-te XX w., olej, płótno, 44 x 34 cm
77. Półakt kobiety, lata 20-te XX w., 68 x 37 cm
78. Akt „Śpiąca 1920 – 1935, olej, płótno, 100 x 92 cm
79. Akty lata 20-te, olej, płótno, 90 x 66 cm
80. Szkice do „Troski”, lata 20-te, olej, płótno, 65 x 48 cm
81. Szkic do portretu, lata 20-te XX w., olej, dykta, 50 x 40 cm
82. Chłopka, lata 20-te, XX w., olej, dykta, 49 x 35 cm
83. Portret Fedorowicza, lata 20_te XX w., olej, dykta, 48 x 39 cm,
84. „Portret kobiety na tle krakowskiej architektury”, lata 20-te XX w.,olej, dykta 69 x 45 cm
85. „Portret nieznanej kobiety”, lata 20-te XX w., olej, dykta, 69 x 45 cm
86. Portret p. Wł. Kowalskiej lata 20-te, XX w., olej, plótno, 75 x 71 cm
87. Portret Marii Mańkowskiej II, lata 20-te XX w., olej, dykta, 80 x 69 cm
88. „Szkic siedzącej kobiety”, lata 20-te XX w., olej, dykta,68 x 55 cm
89. Brama Floriańska – baszta ok. 1930 r., olej, dykta, 50 x 40 cm
90. Szkic do portretu Władysława Kazanowicza, pasierba artysty, ok. 1930 r., olej, dykta