Dar Marii Wolnej dla Muzeum Regionalnego w Jaśle

91. Szkic do portretu Władysława Kazanowicza, pasierba artysty I, ok. 1930 r., olej, dykta, 27 x 22 cm
92. Szkic do portretu Władysława Kazanowicza, pasierba artysty II, ok. 1930 r., olej, dykta, 27 x 22 cm
93. Bystra Śląska, 1931 r., olej, dykta, 22 x 27 cm
94. Sanaturium w Bystrej Śląskiej, 1931 r., olej, dykta, 22 x 27 cm
95. Bystra Śląska zimą, 1931 r., olej, dykta, 22 x 27 cm
96. Budynki sanatoryjne w Bystrej Śląskiej, 1931 r., 22 x 27 cm
97. „Wejście do kościoła św. Barbary”, lata 30-te XX w. olej, dykta,27 x 22 cm
98. Wnętrze kościoła o o. Franciszkanów w Krakowie, lata 30-te XX w., olej, tektura, 34 x 38,8 cm
99. Brama Floriańska, lata 30-te XX w. akwarela, 18,5 x 17 cm
100. Kraków – Kazimierz, lata 30-te XX w.,olej, dykta 60 x 49 cm
101. Ulica Floriańska po deszczu, lata 30-te XX w.,olej, dykta, 69 x 38 cm
102. Kościół św. Marka – Kraków, lata 30-te XX w., olej, dykta, 76 x 47 cm
103. Widok na kościół Mariacki ponad dachami miasta, lata 30-te XX w. olej, tektura
104. Szkic kościoła O O. Dominikanów w Krakowie lata 30-te XX w., olej, płótno, 82 x 70 cm
105. „Zamyślona”, lata 30-te XX w., olej, płótno, 108 x 57 cm
106. Portret dr Wansteina, lata 30-te, olej, dykta, 60 x 60 cm
107. Portret modelki, lata 30-te, XX w., olej, płótno, 70 x 66 cm
108. Autoportret, lata 30-te XX w., olej, płótno, 135 x 95 cm
109. „Portret dziecka”, lata 30-te XX w., olej, dykta, 50 x 40 cm
110.”Portret p. Woźniakowskiej”, lata 30-te XX w., olej, dykta, 46 x 39 cm