Wystawa dzieł Pinkasa w Trebiszowie

image001

Pinkasove diela vystavujú v Trebišove

(lyv) 27.06.2002 r.

Trebišov Včera vo výstavnej sieni tunajšieho Vlastivedného múzea otvorili výstavu poľského autora Ignacyho Pinkasa s názvom Z maliarskeho odkazu. Výstava je už dvadsiatou, ktorá vzišla z jedenásťročnej spolupráce trebišovského múzea s Regionálnym múzeom v Jasle.

Ignacy Pinkas, ktorý sa dožil len 46 rokov, bol jaselským rodákom a jeho nevlastná dcéra darovala diela tunajšiemu múzeu. „Autor bol zaujímavý nielen svojimi majstrovskými portrétmi a krajinkami, ale aj tým, že sa výtvarnému umeniu venoval aj napriek nesúhlasu rodiny. Krakovskú akadémiu výtvarných umení ukončil z vlastných prostriedkov, ktoré dostal za portrét rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa I. Precestoval veľa malebných európskych miest a ich zaujímavé zákutia zvečnil vo svojich dielach,” uviedol pre náš denník riaditeľ Vlastivedného múzea PhDr. Juraj Žadanský.
Podľa jeho slov je v expozícii umiestnených 51 vybraných diel, medzi ktorými prevládajú olejomaľby a pastely. Výstava potrvá do 28. júla.

Wystawa dzieł Pinkasa w Trebiszowie

Trebiszów. Wczoraj – w sali wystawowej Muzeum Krajoznawczego została otwarta wystawa polskiego autora Ignacego Pinkasa pod nazwą „Z malarskiej spuścizny”.

To już X wystawa, która powstała na bazie jedenastoletniej współpracy trebiszowskiego muzeum z Muzeum Regionalnym w Jaśle.

Ignacy Pinkas, który żył tylko 46 lat, był rodakiem z Jasła. Jego przybrana córka podarowała te prace dla tutejszego muzeum.

            Autor był znanym nie tylko  ze swoich mistrzowskich portretów i pejzaży ale i z tego, że poświęcił się sztuce wbrew woli rodziny. Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie ukończył za własne pieniądze, które otrzymał jako wynagrodzenie za wykonanie portretu austro-węgierskiego cesarza Franciszka Józefa I.

            Podróżował po wielu pięknych i malowniczych miejscach, które uwiecznił w swoich pracach.

Napisał dla naszego dziennika dyrektor Muzeum Krajoznawczego PH Dr. Juraj Zadansky.

Według niego w ekspozycji znajduje się 51 wybranych prac, wśród których przeważają obrazy olejne i pastelowe

Wystawa potrwa do 28 lipca.

Tłumaczyła Maria Kaczmarczyk