Wystawa „Dwa pokolenia”

„Wystawa została pomyślana jako prezentacja sztuki legionowej z dawnej kolekcji Jerzego Mycielskiego, pierwsza tak obszerna od czasów międzywojennych, zostaną bowiem pokazane wszystkie zachowane dotąd prace. Zobacz plakat wystawowy.

W testamencie Mycielskiego napisanym 30 czerwca 1927 roku w Krakowie znalazł się zapis: „Mój zbiór obrazów zagranicznych i polskich i legionowych razem z memi portretami Jacka Malczewskiego, tudzież mój zbiór rysunków zapisuję na własność Państwu Polskiemu, dla zbiorów państwowych, z wyłączeniem i przeznaczeniem ich dla zbiorów państwowych na Wawelu (…)”.

Wśród artystów-legionistów należy wymienić: Leona Czechowskiego, Leopolda, Gottlieba, Stanisława Jankowskiego i Ignacego Pinkasa (…).

Dwa pokolenia to tytuł obrazu Jacka Malczewskiego z 1915 r. powstałego w Wiedniu.Podwójny portret Mycielskiego oraz Żymierskiego jest zestawieniem dwóch pokoleń i doświadczeń – powstania styczniowego i Legionów, symbolem starości i młodości, kontemplacji i czynu: to także zapowiedź zmartwychwstania Polski (…).”

dwa_pokolenia_obraz_pomniejJacek Malczewski „Dwa pokolenia”

Na Wystawie mogliśmy oglądać cztery prace Ignacego Pinkasa:

  • Studium z defilady przed generałem Friedrichem von Bernhardim (Czeremeszno, Wołyń, 1916,
  • Studium portretowe legionisty, Wołyń, 1916 – dwie prace
  • Portret artylerzysty Tadeusza Müllera-Molińskiego „Puklerza” (patrz poniżej).

pinkas_portret_puklerzaIgnacy Pinkas „Portret artylerzysty Tadeusza Müllera-Molińskiego „Puklerza”

Przeczytaj o Tadeuszu Müllerze-Molińskim czytaj

 Źródło: Katalog wystawowy „Dwa pokolenia” str. 15, 16.