Tadeusz Műller-Muliński „Puklerz”

Obraz przedstawia młodego mężczyznę z niewielkim wąsikiem, ukazanym w popiersiu, ujęty en face, w kurtce mundurowej i maciejówce nasuniętej na prawe ucho.

Rozmiary obrazu 35,5 x 23.5. Konserwowany przez Beatę Nowak i Ewę Pietrzak w roku 2014.

pinkas_portret_puklerza

„Portretowany to Tadeusz Müller-Moliński urodzony 23 marca 1890 r. w Łańcucie, ukończył Studium Rolnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskując tytuł inżyniera agronoma, od 1912 należał do Związku Strzeleckiego w Krakowie, gdzie był komendantem kompanii i oficerem Związku. 31 sierpnia 1914 wstąpił do Legionów Polskich, służąc w 1 pułku piechoty. Został ranny w bitwie pod Łowczówkiem 2 grudnia 1914 roku, następnie przebywał w szpitalu w Weisskirchen. Od sierpnia 1915 służył w 9 kompanii 6 pułku piechoty, z którym we wrześniu 1915 wyruszył na front , walczył m.in. pod Maniewiczami nad Styrem. Od 2 grudnia 1915 służył w I pułku artylerii (4 bateria i dyon haubic); po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej w stopniu ogniomistrza, uczył się wówczas w szkole artylerii w Pressburgu (Bratysława). Odznaczony Krzyżem Walecznych za służbę w Legionach Polskich oraz Medalem Zasługi Wojskowej (Signum Laudis) za bitwę pod Łowczówkiem.

Müller po I wojnie światowej mieszkał w Krakowie przy ul. Konarskiego 31 (…). Cygan podaje, że Müller był członkiem Związku Strzeleckiego, a po wybuchu I wojny światowej zaciągnął się do Legionów, nie wzmiankuje natomiast o jego służbie w artylerii legionowej. W „Rocznikach oficerskich” (1923) został ujęty jako kapitan artylerii (rezerwa); zgodnie z informacjami z lat 1923 i 1924 był kapitanem 3 pułku artylerii polowej. W katalogu wystawy krakowskiej z roku 1924 figuruje jako porucznik. Jego fotografia została opublikowania w „Panteonie Polskim” w roku 1925.”

Źródło: „Dwa pokolenia”, katalog wystawowy, Kraków 2014, str. 100.